Okresowe badania sportowe dla dzieci


cm arnica - przychodnia warszawa-babice - okresowe badania sportowe dla dzieci

Proces orzeczniczy

Należy pamiętać, że aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej nie można poprzestać na jednorazowym badaniu. Organizm może różnie zareagować na zwiększony wysiłek, warto tez wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia kontuzji.

Z tego względu przeprowadzane są badania okresowe po upływie 6 lub/i 12 miesięcy.
Okres 6 miesięczny dotyczy sportowców, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Pierwsza wizyta to badanie wstępne, kolejne nazywamy badaniami okresowymi, w ich zakres wchodzą pomiary antropometryczne, oznaczenie ciśnienia tętniczego oraz konsultacja lekarza medycyny sportowej, który ocenia jak pacjent toleruje zwiększony  wysiłek. W przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych wykonywane są badanie w zależności od potrzeb. Tak skonstruowany proces orzeczniczy umożliwia zachowanie ciągłości obserwacji pacjenta, pozwala łatwiej zauważyć odchylenia od normy. Jest bardziej efektywny niż pojedyncza wizyta za każdym razem u innego lekarza.

Pomimo istnienia pewnych standardowych sposobów postępowania każda osoba traktowana jest indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia bądź pojawiających się problemów zlecane są dodatkowe badania.
Aby w pełni cieszyć się ulubionym sportem warto mieć pewność, że jest to dla nas bezpieczne.

Ewa Rzeźnicka
Lekarz Medycyny Sportowej, Ortopedii i Traumatologii

Skip to content