przygotowanie-do-badan-laboratorium

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ – LABORATORIUM

Przygotowanie pacjenta do pobrania materiału do badań laboratoryjnych ma istotny wpływ na jakość wyników. Dlatego też niezmiernie ważna jest znajomość obowiązujących standardów.

Niniejszy informator zawiera podstawowe wskazówki, mające ułatwić pacjentowi właściwe przygotowanie się do wizyty w Gabinecie Zabiegowym. Informator jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta oraz w Gabinecie Zabiegowym.

Podstawowe zasady:

– pacjent powinien być po wypoczynku nocnym, a pobranie powinno odbywać się w godzinach 7:45 – 10:30
– przed pobraniem zaleca się ograniczenie lub unikanie wysiłku fizycznego
– na godzinę przed pobraniem krwi nie palimy tytoniu
– zalecane jest, aby w przypadku niektórych badań pacjent był na czczo; ale zawsze powinien wypić szklankę wody
– jeśli pacjent przyjmuje leki, a lekarz nie zleci inaczej, należy zażyć je dopiero po pobraniu materiału do badań (szczególnie dotyczy to leków przeciwcukrzycowych i doustnych antykoagulantów)

Uwagi:

W przypadku zlecenia na oznaczenie:

– PSA u pacjenta, który miał wykonane badanie przez odbyt, na pobranie krwi można zgłosić się dopiero po upływie 2-3 dni od badania lekarskiego
– prolaktyny u pacjentki, która miała wykonane badanie sutków, na pobranie można zgłosić się dopiero po upływie 2-3 dni od badania lekarskiego
– w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowania się do pobrania materiału do badań należy skontaktować się z Gabinetem Zabiegowym numer telefonu 22 100 32 35

Każdy pacjent ma możliwość odpłatnego wykonania badań laboratoryjnych bez zlecenia lekarskiego.

Wykaz badań wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym wraz z cennikiem dostępny jest w Centrum Medycznym ARNICA oraz na stronie internetowej: www.cmarnica.pl

POBRANIE KRWI – DOROŚLI

lipidogram (w tym cholesterol, trójglicerydy)

– w dniach poprzedzających badanie zachować normalną dietę
– 2-3 dni przed badaniem nie spożywać napojów zawierających alkohol
– co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi; powstrzymać się od przyjmowania posiłków i palenia tytoniu
– na ok. 30 min. przed pobraniem odpocząć w pozycji siedzącej
– glukoza na czczo
– co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków

glukoza na czczo + glukoza 1 godz. i/lub 2 godz. po posiłku

– co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków
– zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7:30-8:00
– po pobraniu przyjąć zlecone leki (jeśli są takie zalecenia lekarza)
– zjeść śniadanie i wypić szklankę płynu (zaleca się przyniesienie śniadania i spożycie w przychodni)
– po 1 i/lub 2 godz. od posiłku zgłosić się na powtórne pobranie krwi
– glukoza po obciążeniu 50 lub 75 g glukozy
– co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków
– zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7:30-8:00
– wypić przygotowany w Punkcie Pobrań roztwór
– zgłosić się na pobranie po czasie wskazanym przez osobę pobierającą

POBRANIE MOCZU – DOROŚLI

mocz – badanie ogólne

– należy zaopatrzyć się w pojemnik do badania moczu w Gabinecie Zabiegowym
– przez ok. 24 godz. powstrzymać się od spożywania potraw wysokobiałkowych (np. jaja, żółte sery) oraz zawierających barwniki (np. buraki), jak również od zażywania leków zmieniających zabarwienie moczu, ograniczyć wysiłek fizyczny
– próbkę moczu należy pobrać po całonocnej lub przynajmniej 5 godzinnej przerwie w oddawaniu moczu
– umyć skórę w okolicy narządów moczowo-płciowych, osuszyć jednorazowym ręcznikiem
– pierwszą porcję moczu oddać do toalety, nie przerywając oddawania moczu napełnić pojemnik
– ostatnią porcję moczu oddać do toalety
– szczelnie zakręcić pojemnik i opisać
– materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć

mocz – posiew w jałowym pojemniku

– zaopatrzyć się w aptece w jałowy pojemnik do badania moczu
– postępować jak opisano powyżej: „mocz – badanie ogólne”

mocz – posiew na podłoże URICULT

– odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka, postawić pionowo na zakrętce, nie dotykać podłoża palcami
– pojemnik Uricult napełnić moczem (środkowy strumień) do co najmniej połowy pojemnika
– włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę
– poprzez delikatne obracanie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego zwilżenia podłoża
– po ok. 10 sekundach wylać mocz z pojemnika i szczelnie zakręcić zakrętkę

Dobowa zbiórka moczu na oznaczenie: glukozy, białka, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, wapnia, magnezu, fosforu, sodu, potasu.

Należy przygotować:

– pojemnik do badania moczu (Gabinet Zabiegowy)
– naczynie o pojemności 3 litrów z podziałką
– w dniu rozpoczęcia zbiórki pierwszą po nocy porcję moczu oddać do toalety
– kolejne porcje moczu, oddawane przez 24 godziny zbierać w 3-litrowym naczyniu
– zbiórkę zakończyć następnego dnia, oddając do naczynia mocz z nocy

Przez cały okres zbiórki naczynie z moczem przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

– zebrany mocz dokładnie wymieszać
– z podziałki na naczyniu odczytać dokładnie ilość zebranego moczu
– z pojemnika do badania moczu (1) odlać część moczu i szczelnie zakręcić pojemnik
– na pojemniku zapisać odczytaną ilość moczu z dobowej zbiórki
– materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć

POBRANIE KAŁU

kał na badanie ogólne, krew utajoną, obecność pasożytów

– zaopatrzyć się w aptece w pojemnik do badania kału lub Gabinecie Zabiegowym
– przed badaniem zachować normalną dietę
– do pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego
– materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć

W przypadku trzykrotnego badania na obecność pasożytów, należy pobrać próbki kału z trzech różnych wypróżnień do trzech oddzielnych pojemników (np. w 3 kolejnych dniach) dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć.

POBRANIE KRWI – DZIECI

W przypadku dzieci karmionych piersią, mlekiem matki lub mieszankami mlecznymi, bezwzględnie wymaganym jest aby od czasu ostatniego karmienia do czasu pobrania krwi upłynęło minimum 2 godziny.

W przeciwnym wypadku wyniki badań są niemiarodajne i mają znikome znaczenie diagnostyczne.

POBRANIE MOCZU – DZIECI

U małych dzieci mocz pobiera się specjalnych woreczków foliowych (dostępne w aptece). Okolice narządów moczowo-płciowych, do których przykleja się woreczek należy umyć i osuszyć. Przyklejony woreczek można pozostawić przez maksimum godzinę, należy często sprawdzać jego zawartość. U dzieci starszych można wykorzystać mocz oddany do nocnika, po uprzednim dokładnym jego umyciu. Mocz zebrany w woreczku lub umytym nocniku należy przelać do pojemnika do badania ogólnego moczu (patrz: mocz – badanie ogólne). Pojemnik dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach pracy.

Niezmiernie istotna sprawą jest psychiczne przygotowanie dziecka do pobrania krwi przez rodziców lub opiekunów. Należy dziecko poinformować o tym iż: ukłucie igłą trochę boli, ale jest to ból krótkotrwały, że nie należy poruszać ręką w trakcie pobierania.

Zachowanie spokoju przez rodziców lub opiekunów w trakcie pobrania ma również bardzo pozytywny  wpływ na postawę na  postawę dziecka.

Skip to content