Aktywny senior

rehabilitacja dzieci i dorosłych - przychodnia babice

Centrum Medyczne Arnica zaprasza do udziału w badaniu naukowym.

Przedział wiekowy badanych to 50–70 lat, osoby prowadzące siedzący tryb życia (brak regularnej aktywności fizycznej, pokonywanie mniej niż 3 km na dobę), a także charakteryzujący się przynajmniej jedną z wymienionych chorób: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia, otyłość, choroba wieńcowa/stan po zawale mięśnia sercowego, miażdżyca tętnic obwodowych, niewydolność serca, stan po udarze mózgu.

Cel

Głównym założeniem badania jest ocena interwencji pielęgniarskiej, która ma na celu wzrost aktywności fizycznej u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi w wieku okołoemerytalnym.

Przebieg, czas trwania i sposób przeprowadzenia badań

Na wstępie u każdego z uczestników badania przy pomocy kwestionariusza zostaną zmierzone: waga i wzrost, wskaźnik masy ciała(BMI), obwód w talii, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, a także pobrana zostanie krew żylna do oceny stężenia cholesterolu i glukozy.

Pacjenci otrzymają krokomierz z początkową minimalną wartością wynoszącą 7000 kroków dziennie, z możliwością przekroczenia tej wartości. Następnie zostaną poproszeni o zanotowanie w przekazanym dzienniczku aktywności wykonywanej codziennie liczby kroków. Po 3 miesiącach od pierwszego badania parametry oceniane wyjściowo u osób badanych ponownie zostaną poddane analizie.

Możliwość wycofać się z badania w każdym momencie.
Nieudzielenie zgody albo jej wycofanie nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami, w szczególności nie pociągnie za sobą żadnych kar ani utraty praw, które przysługują z innych tytułów, w szczególności prawa do opieki zdrowotnej.

Rynek 10
05-082 Stare Babice

22 100 32 35
biuro@cmarnica.pl

pn-pt: 7:30 – 20:00
sb/nd: nieczynne

Skip to content