E-szkolenia

Zasady BHP określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Mówią również, w jaki sposób należy urządzić miejsce pracy. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych.

Zasady BHP w pracy

Podstawowe reguły BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za podstawę prawną można uznać także inne, bardziej precyzyjne ustawy i rozporządzenia, takie jak np.:

  • ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
  • ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
  • ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • rozporządzenie w sprawie wykazu takich prac jak: prace niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Zgodnie z art. 211 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Reguły są zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.

2. Stanowisko pracy

Pracodawca powinien zapewnić nam czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do naszych potrzeb psychofizycznych.

3. Zagrożenia

Zatrudniający ma obowiązek poinformować pracownika o niebezpieczeństwach związanych z pracą na konkretnym stanowisku. Powinien także przedstawić procedurę radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

4. Odzież ochronna

Pracę na niektórych stanowiskach wykonujemy w odzieży ochronnej, którą musi zapewnić pracodawca. Chodzi m.in. o: kask, fartuch, rękawice, okulary czy odpowiednie obuwie.

5. Stosowanie się do poleceń przełożonych

Jako pracownicy musimy realizować swoje zadania w sposób, który nie zagraża nam i innym ludziom. Ważne jest także wykonywanie poleceń przełożonych, którzy wymagają przestrzegania procedur.

6. Uczestniczenie w szkoleniach BHP

Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie wydarzenia to okazja do zapoznania się z przepisami, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować nam życie.

7. Badania lekarskie

W trakcie badań pracowniczych lekarz medycyny pracy określa, czy stan zdrowia pozwala nam na wykonywanie obowiązków na określonym stanowisku. Stosowanie się do jego zaleceń chroni nas oraz innych ludzi.

8. Porządek w miejscu pracy

Rozlane śliskie substancje, przedmioty, o które łatwo się potknąć – obecność takich elementów w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadku.

9. Znaki w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek umieszczać w zakładzie znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Pracownicy powinni się do nich stosować.

10. Droga do pracy i z pracy

Zasady BHP obowiązują nie tylko w miejscu pracy, ale także wtedy, gdy udajemy się do zakładu lub z niego wracamy. Chodzi np. o reguły ruchu drogowego. Ich przestrzeganie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu.

Rynek 10
05-082 Stare Babice

22 100 32 35
biuro@cmarnica.pl

pn-pt: 7:30 – 20:00
sb/nd: nieczynne

Skip to content