FAQ

Centrum Medyczne ARNICA z siedzibą przy ulicy Rynek 10 w Starych Babicach to placówka medyczna z ponad 10-letnią tradycją. Obejmuje opieką medyczną ponad 15 tysięcy pacjentów. W swoich strukturach skupia 14 poradni specjalistycznych oraz pracownię diagnostyczną, w których zatrudnionych jest ponad 70 specjalistów w tym: lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny.

CM ARNICA udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w każdym przedziale wiekowym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej oraz diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

W zakresie usług medycznych dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej realizujemy standardowe porady na miejscu, w placówce oraz świadczymy teleporady. Ponadto, nasi pacjenci mają możliwość zdalnego otrzymania recept oraz zwolnień lekarskich bez konieczności częstych wizyt u lekarza, a także posiadają zdalny dostęp do wyników badań diagnostycznych.

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej jak i Oddział Dzienny Rehabilitacji dla dzieci z zburzeniami wieku rozwojowego są wyposażone w najlepszej klasy sprzęt służący przywróceniu i poprawie zdrowia pacjentów. Specjaliści pracujący w poradniach, są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni, co wpływa na rzetelne i w pełni profesjonalne świadczenie usług, czego świadectwem są liczne pochwały spływające od pacjentów.

Naszym pacjentom staramy się zapewnić jak najszerszą ofertę usług medycznych. W związku z tym sukcesywnie uruchamiamy nowe poradnie, pracownie specjalistyczne oraz gabinety. Przykładem tego, jest nowo utworzony Gabinet Odnowy Biologicznej, w którym wykonujemy usługi z zakresu dietoterapii, szerokiej gamy masaży oraz zabiegów takich jak: redukcja blizn, redukcja cellulitu, rewitalizacja skóry, liposukcja ultradźwiękowa, dermomasaż, fale radiowe.

Nasza kadra to doświadczeni specjaliści. Celem zapewnienia najlepszej obsługi pacjenta, nasz zespół nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach a także studiach stacjonarnych i podyplomowych.

Wiodącym celem naszej placówki jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych, czego dowodem jest otrzymany Certyfikat Systemu Zarządzania świadczący o tym, że CM ARNICA wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami PN- EN ISO 9001:2015-10.

Centrum Medyczne ARNICA jest sprawnie i kompetentnie zarządzane. Dysponuje nowoczesną technologią i kadrą doświadczonych terapeutów, dzięki którym możemy zaoferować wiele usług wysokiej jakości. A to wszystko w myśl przyświecającej nam misji „Zdrowie Pacjenta – najważniejszą wartością”.

Centrum Medyczne ARNICA pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00.

Dział Obsługi Klienta jest to zespół wykwalifikowanych konsultantów, których zadaniem jest sprawna rejestracja do lekarzy i terapeutów pracujących w: Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej, Dziennym Oddziale Rehabilitacji dla dzieci. Konsultanci udzielają również wszelkich informacji dotyczących działalności poszczególnych poradni wchodzących w skład Centrum Medycznego ARNICA.

Centrum Medycznego ARNICA świadczy usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie kardiologii, endokrynologii, endokrynologii dla dzieci, dermatologii i wenerologii,  ginekologii i położnictwa, ginekologii dla dziewcząt, medycyny estetycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, urologii, medycyny sportowej, rehabilitacji medycznej: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, dietetyka.

Gabinet Odnowy Biologicznej jest to nowoutworzony dział usług, łączący w sobie zabiegi z zakresu masażu, medycyny estetycznej oraz dietetyki. W ramach działalności gabinetu oferujemy: liposukcję ultradźwiękową, dermomasaż, fale radiowe, masaże manualne, dietoterapię, porady dietetyka, bezpłatna analizę składu ciała, bezpłatne dietoteleporady oraz całą gamę zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Medycznego ARNICA https://cmarnica.pl w zakładce „Odnowa biologiczna”.

Link do zakładki został umieszczony poniżej:
https://cmarnica.pl/odnowa-biologiczna/

Tak, Centrum Medyczne ARNICA realizuje porady refundowane przez NFZ w zakresie: POZ, AOS, Rehabilitacji leczniczej oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Tak, Centrum Medyczne ARNICA realizuje porady komercyjne w zakresie: POZ, AOS, Rehabilitacji leczniczej oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Na poradę do lekarza POZ, AOS w Centrum Medycznym ARNICA można umówić w następujący sposób:

• Dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta
• Osobiście zgłaszając się do Centrum Medycznego ARNICA do Działu Obsługi Klienta
• Korzystając z rejestracji online (zakładka Strefa rejestracji pacjenta następnie Zapytaj o wizytę)

Link do zakładki został umieszczony poniżej:
https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/

Umówioną poradę w Centrum Medycznym ARNICA można odwołać w następujący sposób:

• Dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta
• Korzystając z rejestracji online (zakładka Strefa rejestracji pacjenta następnie Odwołaj wizytę) https://cmarnica.pl/odwolaj-wizyte/
• Osobiście zgłaszając się do Centrum Medycznego ARNICA do Działu Obsługi Klienta

Oczywiście, pacjent nienależący do Centrum Medycznego ARNICA zostanie zapisany na poradę do lekarza POZ. Wykwalifikowany zespół konsultantów Działu Obsługi Klienta pomoże wybrać odpowiedniego lekarza, a także dzień i godzinę porady. Pacjent zostanie poinformowany, iż przed wizytą powinien zgłosić się do rejestracji celem wypełnienia deklaracji do lekarza POZ.

Deklaracje znajdują się również na stornie internetowej Centrum Medycznego ARNICA w zakładce „Pliki do pobrania”.

Link do zakładki został umieszczony poniżej:
https://cmarnica.pl/pliki-do-pobrania/

Wszystkich pacjentów serdecznie zapraszamy do korzystania ze świadczonych przez Centrum Medyczne ARNICA usług oraz do wypełnienia deklaracji wyboru lekarza POZ.

Pacjent, który nie posiada ubezpieczenia zostanie zapisany na poradę do lekarza POZ. Porada zostanie potraktowana jako świadczenie odpłatne.

W przypadku:

• pacjentów, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza;
• pacjentów, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni;

będą mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską. Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji.

Jeżeli lekarz zadecyduje, iż pacjentowi niezbędne jest zwolnienie lekarskie, to do jego wystawienia potrzebne są następujące dane:

• Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL pacjenta
• Dane adresowe z kodem pocztowym, zgodne z miejscem pobytu w czasie trwania zwolnienia lekarskiego
• Dane dotyczące ubezpieczenia (czy pacjent jest ubezpieczony w ZUS czy KRUS)
• NIP lub numer dowodu osobistego, ewentualnie numer paszportu
• NIP płatnika, czyli pracodawcy

Należy podkreślić, iż o wystawieniu zwolnienia lekarskiego każdorazowo decyduje lekarz na podstawie wywiadu i badania pacjenta.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza pracującego w Centrum Medycznym ARNICA, przychodnia wydaje kopię zwolnienia za poświadczeniem z oryginałem. Pacjent w celu uzyskania kopi powinien zwrócić się do Działu Obsługi Pacjenta.

W celu umówienia porady do lekarza przez Internet należy skorzystać ze strony internetowej Centrum Medycznego ARNICA https://cmarnica.pl/ – zakładka STREFA REJESTRACJI WIZYTY, następnie zapytaj o wizytę.

Link do zakładki został umieszczony poniżej:
https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/

W celu umówienia wizyty domowej należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Centrum Medycznego ARNICA.

Wizyta domowa, to także wizyta w miejscu pobytu pacjenta. Dojazd do pacjenta na wizytę domową w terenie miejskim realizowaną przez lekarzy Centrum Medycznego ARNICA wynosi 30 km.

Decyzję o realizacji wizyty domowej każdorazowo podejmuje lekarz.

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na pisemny wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta. Wniosek należy sporządzić na formularzu dostępnym w Centrum Medycznym ARNICA oraz na stronie internetowej (zakładka „Pliki do pobrania”).

Wnioski można składać w dni robocze w Dziale Obsługi Klienta w godzinach pracy.

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii, wyciągów lub odpisów pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Cennik Centrum Medycznego ARNICA można pobrać ze strony internetowej
https://cmarnica.pl/ zakładka cennik

Poniżej umieszczono link do zakładki:

Pomoc w nagłej sytuacji można uzyskać dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

W przypadku kiedy pacjent znajdujący się w stanie nagłego pogorszenia zdrowia bądź uległ wypadkowi i skontaktuje się z Działem Obsługi Klienta Pacjenta, konsultanci są zobowiązani przekierować połączenie na numer alarmowy 112.

Centrum Medyczne ARNICA nie świadczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną świadczą dla pacjentów Warszawa-Zachód:

• Szpital Bielański im. Księdza Popiełuszki, ul. Cegłowska 80, Warszawa, nr tel.: 22 569 01 84, 22 569 01 80
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo- Włochy, ul. Czumy 1, Warszawa, nr tel.: 22 664 58 97

Kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta w celu zapisu na pierwszą poradę do lekarza specjalisty w ramach NFZ, pacjent jest zobowiązany posiadać skierowanie. Podczas rejestracji na poradę konsultant poprosi o podanie następujących danych ze skierowania:

• Data wystawienia skierowania
• Kod ICD 10
• Numer prawa wykonywania zawodu lekarza
• REGON jednostki kierującej
• VII oraz VIII część kodu resortowego jednostki kierującej

Należy pamiętać, iż telefoniczna rejestracja do lekarza specjalisty nie będzie możliwa bez podania danych ze skierowania.

Oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zapisu pacjenta na poradę do lekarza specjalisty. W przypadku nie dostarczenia skierowania pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Punkt Pobrań w Centrum Medycznym ARNICA jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-10.30. Pobrania są realizowane po wcześniejszym zapisie na badania. Zapisy prowadzone są przez personel Punktu Pobrań.

Informacje na temat przygotowania do badań znajdują się na stronie internetowej Centrum Medycznego ARNICA https://cmarnica.pl/ w zakładce „Przygotowanie do badań” > „Laboratorium”.

Wyniki badań laboratoryjnych można odebrać w Dziale Obsługi Klienta w Centrum Medycznym ARNICA.

Centrum Medyczne ARNICA dysponuje zmodernizowaną oraz doposażonymi w sprzęt nowej generacji Pracownią USG, w której pracują odpowiednio wyselekcjonowani i wykwalifikowani specjaliści.

Badania RTG można wykonać: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo- Włochy, ul. Czumy 1, Warszawa, nr tel.: 22-167-23-71

W celu wykonania badania USG w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie.

Informacje na temat przygotowania do badań znajdują się na stronie internetowej Centrum Medycznego ARNICA https://cmarnica.pl/ w zakładce „Przygotowanie do badań” > „USG”

W celu zapisania się na badanie USG należy:

• Skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta
• Osobiście w Dziale Obsługi Klienta w Centrum Medycznym ARNICA

Wyniki badań USG można odebrać w Dziale Obsługi Klienta. Informacje na temat terminu odbioru wyników badań udzielają pracownicy rejestracji.

Skip to content