ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE

Ćwiczenia czynne wolne oznaczają, że pacjent w pełni samodzielnie, bez pomocy terapeuty czy specjalistycznego sprzętu, wykonuje ćwiczenie w możliwie dużym, bezbolesnym zakresie ruchu, poruszając częścią ciała przeciwko sile grawitacji. Opór w tego typu ćwiczeniach jest równoznaczny z siłą ciążenia poruszanego odcinka ciała, która może być nieznacznie modyfikowana przez wykorzystane przybory do ćwiczeń, np.: piłki, szarfy, laski gimnastyczne itp. Dodatkowe przybory, formy zabawowe, elementy współzawodnictwa w ćwiczeniach czynnych wolnych mają za zadanie urozmaicenie i ewentualnie utrudnienie wykonywanego ruchu.

Wykonywanie ćwiczeń czynnych wolnych bardzo mocno angażuje układ nerwowy pacjenta, który musi przez cały czas samodzielnie kontrolować przebieg ruchu. Dzięki temu uzyskuje się większą precyzję ruchów, jednocześnie poprawie ulega koordynacja nerwowo-mięśniowa. Ćwiczenia czynne wolne wymuszają także złożone ustawienia w stawach i napięcia tkanek okołostawowych, stymulując proprioreceptory (receptory odpowiedzialne za usytuowanie części ciała w przestrzeni trójwymiarowej, bez konieczności sprawowania kontroli wzrokowej) i wpływając na kinestezję (zmysł ustawienia ciała w otaczającej przestrzeni, czucie głębokie).

Stosowanie ćwiczeń czynnych wolnych sprzyja:

– utrzymaniu bądź rozwinięciu siły mięśniowej mięśni, które z powodu odniesionego urazu były przez pewien okres mniej eksploatowane i uległy osłabieniu,
– utrzymaniu prawidłowego zakresu ruchu lub zwiększania zakresu ruchu w stawach o zmniejszonej ruchomości,
– zmniejszeniu napięcia mięśniowego w spoczynku, co sprzyja ogólnemu rozluźnieniu tkanek pacjenta,
– poprawieniu koordynacji ruchowej i zborności ruchów (np. poprzez stosowanie ruchów naprzemiennych),
– poprawieniu wzorców ruchowych w ruchach prostych (jednoosiowych i jednopłaszczyznowych), jak również w ruchach złożonych (wieloosiowych i wielopłaszczyznowych).

Cena: 28 zł
Dostępne także w ramach NFZ

Skip to content