KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTÓW

Celem konsultacji fizjoterapeutycznej jest dokładne zbadanie problemu pacjenta. W trakcie spotkania z pacjentem zbierany jest dokładny wywiad medyczny, co umożliwia wykrycie istotnych elementów z życia pacjenta mogących mieć wpływ na jego obecne dolegliwości. Diagnozowana jest potencjalna przyczyna bólu oraz rodzaj schorzenia. Po zebraniu wszystkich istotnych informacji, fizjoterapeuta stawia diagnozę, wyjaśnia pacjentowi przyczyny i skutki choroby, a także prezentuje najbardziej efektywne sposoby leczenia oraz terapii.

Każdy pacjent otrzymuje indywidualne zalecenia do samodzielnego, systematycznego wykonywania w domu. Fizjoterapeuta kontroluje czy cele terapii zostały spełnione oraz czy istnieje potrzeba kontynuowania spotkań mających na celu uzyskanie optymalnej sprawności.

W czasie rozmowy fizjoterapeuta porusza również takie kwestie jak przewidywany czas leczenia oraz najlepsza możliwa poprawa stanu zdrowia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba fizjoterapeuta poprosi pacjenta o wykonanie dodatkowych badań bądź skieruje do specjalisty w innej specjalizacji.

Cena: 70 zł

Skip to content