ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE

Ćwiczenia polegające na czynnym napięciu mięśni przez pacjenta, ale bez zmiany długości tego mięśnia. Zmienia się tylko napięcie. W trakcie wykonywania ćwiczeń izometrycznych głównym zadaniem pacjenta jest napięcie wybranej grupy mięśniowej, bez zamiaru wykonania ruchu w stawie, do którego przyczepiają się ćwiczone mięśnie.

Podstawowym celem ćwiczeń izometrycznych w fizjoterapii jest uzyskanie przyrostu lub utrzymanie istniejącej masy mięśniowej. Powtarzane ćwiczenia izometryczne powodują aktywację większej liczby jednostek motorycznych, a to przyczynia się do zwiększenia pobudzenia tkanki mięśniowej. W wyżej wymienionej sytuacji przyspiesza się proces rozbudowy tkanki mięśniowej.

Stosowanie ćwiczeń izometrycznych sprzyja:

– uzyskaniu przyrostu mięśniowego,
– profilaktyce zaników mięśni,
– zapewnieniu sprawności i czynności mięśni i części ciała unieruchomionych – np. utrzymanie napięcia mięśnia czworogłowego w czasie gdy kończyna jest w gipsie.

Cena: 28 zł
Dostępne także w ramach NFZ

Skip to content