ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Dostawę sprzętu oraz wyposażenia rehabilitacyjnego wchodzącego w skład projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji na rynku – rozeznanie rynku, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania na:

“Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania na:

“Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza przesunięcie terminu składania ofert do zamówienia na:

“Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza przesunięcie terminu składania ofert do zamówienia na:

“Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania na:

“Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Dostawę sprzętu oraz wyposażenia rehabilitacyjnego wchodzącego w skład projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

W dniu 08 sierpnia 2018r ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług kwalifikacji:

W związku z realizacją przez Arnika Olszewski i Wspólnik spółka jawna projektu pn. „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie na świadczenie usług kwalifikacji medycznej uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

W dniu 18 lipca 2018r ogłasza rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia:

W związku z realizacją przez Arnica Olszewski i Wspólnik spółka jawna  projektu pn.  „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu Diagnostyki i  terapii skolioz.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content