ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu wraz z licencjami oraz dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład projektu “Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Centrum Medycznym Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II “Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 “E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie.

Dokumenty do pobrania:

Anulowanie postępowania z dnia 20 grudnia 2017 roku

ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna
Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu wraz z licencjami oraz dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład projektu “Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Centrum Medycznym Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II “Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 “E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie.

Informacja o wyniku postępowania 08.02.2018

Pytania i odpowiedzi:

Dokumenty do pobrania:

ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna
Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17

Zapytanie Wybór Partnera 22 września 2017

Zapytanie ofertowe
(sygn. postępowania u Zamawiającego UE/1/2017)

Centrum Medyczne Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu wraz z licencjami oraz dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład projektu „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Centrum Medycznym Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie.

Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medyczne Arnica Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna
ul. Wąwozowa 22/89
02-796 Warszawa
http://cmarnica.home.pl/

Miejsce realizacji zamówienia:
Centrum Medyczne ARNICA
ul. Rynek 10
05-082 Stare Babice

Dokumenty do pobrania:

Skip to content