ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 20 osób w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10 2023 r. w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach

Dokumenty do pobrania:

 


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 20 osób w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10 2023 r. w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach

Dokumenty do pobrania:

 


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla maksymalnie 20 osób w terminie od 30.03.2022 r. do 31.08 2023 r. w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki postępowania – Usługa Cateringu


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Personel na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki postępowania – Personel medyczny


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Personel na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-personel-medyczny-1-2.pdf
Wyniki-postepowania-personel-medyczny-2-2.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-artykuly-medyczne-i-srodki-czystosci.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-artykuly-medyczne-i-srodki-czystosci.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu z zakresu RTV&AGD na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-RTV-i-AGD.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-artykulow-gospodarczych.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa mebli na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-mebli.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-medycznego.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-rehabilitacyjnego.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Uniewaznienie-zapytania.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-artykulow-gospodarczych.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu z zakresu RTV&AGD na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-RTV-i-AGD.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa mebli na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-mebli.pdf
Wynik-postepowania-przetargowego-meble.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-medycznego.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-sprzetu-rehabilitacyjnego.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Sprzedaż i dostawa mebli medycznych na potrzeby funkcjonowania DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Wynik-postepowania-przetargowego-sprzedaz-i-dostawa-mebli-medycznych.pdf
Wynik-postepowania-przetargowego-meble-medyczne.pdf


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wynik postępowania na:

“Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby uruchomienia DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby uruchomienia DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Unieważnienie dotychczasowego przetargu z dnia 21 października 2021 r., ze względu na oczywistą pomyłkę w treści przetargu. Zamieszczenie nowego przetargu z wprowadzonymi poprawami oczywistych pomyłek.


ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Wąwozowa 22/89; 02-796 Warszawa
Tel.: 221003235, mail: biuro@cmarnica.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

“Wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby uruchomienia DDOM zlokalizowanego w miejscowości Stare Babice, ul Rynek 10, województwo mazowieckie”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, zgodnie z umową o dofinansowanie o nr RPMA.09.02.02-14-d506/19. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania:

Uniewaznienie-zapytania.pdf


Skip to content